2019 04 p. 296

Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych

Types of lightweight aggregate and their effect on the properties of fine-aggregate structural-insulating concrete

L. DOMAGAŁA

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.5

W artykule przedstawiono wyniki badań oceny przydatności następujących kruszyw lekkich: granulat polistyrenowy, perlit, szkło ekspandowane, keramzyt oraz popiołoporyt, pod kątem ich przydatności do produkcji drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych. Uzyskane betony lekkie miały gęstość w stanie suchym od 520 kg/m3 do 1320 kg/m3 oraz wytrzymałość na ściskanie od 3 MPa do 31 MPa. Wyniki doświadczeń wykazały, że w przypadku betonów drobnokruszywowych izolacyjno-konstrukcyjnych, których wytrzymałość na ściskanie nie musi przekraczać 10 MPa, celowe jest stosowanie bardzo lekkich kruszyw, a w szczególności szkła ekspandowanego, natomiast przydatność kruszyw keramzytowych lub popiołoporytowych nie jest uzasadniona.

In the paper the results of the application of the following lightweight aggregates: polystyrene granules, perlite, expanded glass, expanded clay and sintered fly ash, for the production of the insulating-structural fine-aggregate concrete was presented. The produced lightweight concretes had the density in ovendried density ranging from 520 kg/m3 to 1320 kg/m3 and compressive strength of 3 MPa ÷ 31 MPa. The experimental results have shown that, in the case of insulating-structural concretes, for which the strength lower than 10 MPa is required, the application of expanded clay or sintered fly-ash were considerably less effective in comparison to ultra-lightweight aggregates, especially to expanded glass.