2019 05 p. 339

BETON W MIESZKALNICTWIE. INNOWACYJNE IDEE I ICH PRAKTYCZNE ODDZIAŁYWANIE

CONCRETE IN HOUSING. THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON INNOVATIVE ARCHITECTURAL IDEAS

J. SŁYK

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.5.1

Rozwiązania techniczne oparte na wykorzystaniu betonu są w obiektach mieszkalnych powszechne, choć mniej eksponowane niż w architekturze wielkoprzestrzennej, sakralnej, inżynieryjnej. Korzyści wynikające z zastosowania żelbetu w budownictwie mieszkaniowym dostrzegli już moderniści, choć na skutek niedoskonałości procesów technologicznych nie w pełni wykorzystali istniejący potencjał. To oni zarysowali główne nurty stosowania nowej technologii: uelastycznienie planu przez zastąpienie konstrukcji ścianowych szkieletami, uprzemysłowienie produkcji prowadzące do częściowej i pełnej prefabrykacji, tworzenie postaci betonu, które mają niezbędne właściwości wpływające na komfort użytkowania. Należy tutaj wymienić betony spienione i wodoszczelne. Beton służy dziś architekturze mieszkaniowej jako główny budulec konstrukcji, jako materiał izolacyjny ścian osłonowych, jako izolacja podziemnych garaży i jako detal wykończenia.

The technical solution of concrete application in housing are universal, however, less exposed than in large–scale architecture, in church and engineering realisations. The effects of reinforced concrete application in housing was seen by modernists, but come from the mistakes of technological processes, could not be fully utilized. However, the modernists designated the mean trends of new technology: development of realisation by replacing walls construction by skeletons, production industrialisation by partial or full prefabrication, application of concrete kinds, which have the properties influencing the comfort of usage. It should be remaining the foamed and waterproof concretes. The concrete is today the main substance in housing architecture as the insulation material of protective walls, as the insulation of underground garages and as a detail of finishing.