Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów konkursu „MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 1 lutego 2022 r. znaleźli się pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Granty MINIATURA zostały przyznane dla dr inż. Kamila Kornausa z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych oraz dr inż. Sylwii Kucharczyk z Katedry Technologii Materiałów Budowlanych. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

dr inż. Kamil Kornaus

Tytuł wniosku:

„Wpływ dodatków krzemków na temperaturę spiekania i właściwości termomechaniczne ultrawysokotemperaturowej ceramiki na bazie borków typu AlB2”

Przyznane środki: 48 950 zł

dr inż. Sylwia Kucharczyk

Tytuł wniosku:

„Wpływ warunków prowadzenia syntezy szkieł obecnych w wybranych odpadach przemysłowych na ich strukturę i późniejszą reaktywność w układach modelowych symulujących warunki hydratyzującego cementu”

Przyznane środki: 48 290 zł