Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja Erasmus+ na uczelnie, na których jest to jeszcze możliwe, tzn. na te w których nie upłynął jeszcze termin nominacji na semestr letni 2022/23.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w dziekanacie do 14 października 2022. Zgłoszenie powinno zawierać ankietę rekrutacyjną wraz z certyfikatem językowym oraz w przypadku studentów otrzymujących stypendium socjalne wraz z decyzją Dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego a w przypadku studentów niepełnosprawnych wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wyjazdy będą finansowane ze środków projektu KA 131 2021. Stawki dla poszczególnych krajów znajdują się na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/finansowanie-erasmus/finansowanie-erasmus-20212022-semestr-letni/

Ewentualne pytania proszę kierować do wydziałowego koordynatora umów dr hab. Bartosz Handke (bhandke@agh.edu.pl).