Komunikat Dziekana WIMiC nr 13/2022

z dnia 09.12.2022 r.

w sprawie organizacji zajęć w okresie 19-22 grudnia 2022 r.

 

Szanowni Państwo, P.T. Koleżanki i Koledzy, Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci:

wszystkie zajęcia zaplanowane do realizacji w okresie 19 – 22.12.2022 r. (poniedziałek-czwartek) powinny odbyć się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Z uwagi na dużą liczbę zajęć laboratoryjnych w tym okresie nie podjąłem decyzji o prowadzeniu dydaktyki z wykorzystaniem środków i technik kształcenia na odległość.

Jednak, działając w ramach wytycznych Pana Prorektora ds. kształcenia z 28. października 2022 r., dopuszczam uzgodnienie prowadzenia poszczególnych zajęć w trybie zdalnym między Prowadzącymi i Grupami Studenckimi/Doktoranckimi, pod warunkiem, że:

  1. nie dotyczy to zajęć laboratoryjnych lub praktycznych,
  2. nie powoduje problemów z uczestniczeniem w zajęciach zarówno poprzedzających jak i kolejnych dla Studentów z danej Grupy.

 

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan