Komunikat Dziekana WIMiC nr 7/2023

z dnia 5.09.2023 r.

w sprawie obsługi Bazy umów o poufności na Wydziale

Szanowni Państwo, P.T. Koleżanki i Koledzy, Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci:

w związku z Zarządzeniem Rektora nr 65/2022 uprzejmie informuję, że obsługę Bazy umów o poufności prowadzą następujące osoby:

Wiąże się to m.in. z obowiązkiem:

  • zasilenia Bazy zawartymi już umowami o poufności, w tym dokumentami innego rodzaju, zawierającymi klauzule poufności,
  • bieżącym uzupełnianiu i aktualizowaniu wpisów w Bazie,
  • wyszukiwaniu podmiotów i umów w Bazie przed podjęciem współpracy lub przed wolą zawarcia nowej umowy o poufności.

Zarządzenia nakłada obowiązek, by wszystkie bieżące oraz zawarte w przeszłości, a obowiązujące aktualnie umowy i inne dokumenty związane z poufnością kierować do ww. osób w celu zasilenia bazy. Zaległe umowy i dokumenty proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2023 r., a umowy bieżące proszę przekazywać bez zbędnej zwłoki.

W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Bazy umów o poufności.

Równocześnie informuję, że na poziomie Uczelni można konsultować się w sprawach dotyczących umów o poufności z:

–  w sprawach prawnych z Panią Anną Dygas, tel. 12 617 49 73, e-mail: adygas@agh.edu.pl Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką.

–  w sprawach technicznych z Panią Marleną Tomsią, tel. 12 617 57 27, e-mail: bazanda@agh.edu.pl Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką.

Załączniki:

Łączę wyrazy szacunku,

Dziekan