Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów XIII edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znaleźli się pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Granty LIDER zostały przyznane dla dr inż. Macieja Gubernata z Katedry Biomateriałów i Kompozytów oraz dr inż. Dawida Kozienia z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

dr inż. Maciej Gubernat

Tytuł projektu:

„Opracowanie nowej generacji dyszy silników rakietowych z materiału kompozytowego typu węgiel-węgiel”

Przyznane środki: 1 500 000,00 zł

dr inż. Dawid Kozień

Tytuł projektu:

„Innowacyjne kompozyty węglikowo-borkowe typu Ultra High Temperature Ceramics otrzymywane in situ metodą spiekania reakcyjnego”

Przyznane środki: 1 440 750,00 zł