• Post category:Informacje
Najlepsi dydaktycy nagrodzeni!
8 listopada 2023 r. po raz pierwszy w Auli AGH zostały wręczone listy gratulacyjne Dydaktykom, którzy uzyskali najlepsze oceny studenckie w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.
Z WIMiC AGH listy gratulacyjne otrzymali:
🏆dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH
🏆dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH
🏆prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb.
Serdecznie gratulujemy!