Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Preludium 21 znalazł się projekt mgr inż. Łukasza Mazura, doktoranta Katedry Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC.

Serdeczne gratulacje i powodzenia w realizacji projektu.

mgr inż. Łukasz Mazur

Tytuł projektu:

„Wzmocnione nanocząstkami elektroforetyczne współosadzanie powłok spinelowych na interkonektory ze stali ferrytycznej, dedykowane dla elektrochemicznych urządzeń do konwersji energii”

Przyznane środki: 210 000,00 zł