Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Marka Grandysa

na temat:

„Czynniki wpływające na proces mulityzacji w ceramice
glinokrzemianowej”

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH