Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Mateusza Biela

na temat:

„Nowoczesne środki gaśnicze i skuteczność ich
działania”

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Promotor pomocniczy: st. bryg. dr inż. Paweł Janik