Nasi pracownicy (dr hab. inż. Magdaleny Szumera, prof. AGH; dr inż. Paweł Rutkowki, mgr inż. Anna Berezicka oraz mgr inż. Konrad Kwiecień), którzy uczestniczą w międzynarodowym projekcie NCN OPUS LAP 22, zatytułowanym „DIAgnostics and Mechanical tests Of aged adhesive layers used in joiNts of wooDen structureS” („DIAMONDS”) ukończyli 3-dniowe szkolenie w Poznaniu.
W ramach projektu nasz Wydział wzbogacił się w innowacyjny analizator do dynamicznej analizy termomechanicznej.
Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie nowego nabytku w naszym Wydziałowym Laboratorium Badań Termofizycznych.

Na grupowym zdjęciu pracownicy naszego Wydziału, od lewej: dr inż. Paweł Rutkowski, dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH; Hilary Smogór z NETZSCH Analyzing and Testing, który przeprowadził szkolenie oraz doktoranci SD AGH: mgr inż. Anna Berezicka oraz mgr inż. Konrad Kwiecień.