W roku akademickim 2022/2023 na studiach II stopnia uruchomione zostały następujące specjalności:

Technologia Chemiczna:

  • Analityka i kontrola jakości
  • Technologia szkła i powłok amorficznych
  • Technologia materiałów budowlanych
  • Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych

Inżynieria Materiałowa:

  • Biomateriały i kompozyty
  • Materiały Funkcjonalne
  • Zaawansowane materiały ceramiczne