Badania prowadzone przez naszą jednostkę badawczą skupiają się na wytwarzaniu materiałów wiążących i budowlanych z szerokiej palety materiałów odpadowych powstających w wielu gałęziach przemysłu. Są to odpady z przemysłu górniczego (węgla, miedzi, cynku, złota, żelaza, ropy naftowej i wielu innych), hutniczego (praktycznie wszystkich metali) oraz energetycznego. Oprócz tych gałęzi przemysłu zajmujemy się również odpadami przemysłu kamieniarskiego, szklarskiego, papierniczego, przetwórstwa i produkcji polimerów, paliw i praktycznie każdego materiału, który zdefiniować można jako odpad lub uboczny produkt procesów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu produktów odpadowych (Supplementary Cementitous Materials) i wiedzy potrafimy znacząco ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować klinkier portlandzki z naszych technologii oraz zmniejszyć ślad węglowy wytwarzanych produktów. Dotyczy to zarówno odpadów kwalifikowanych jako bezpieczne dla środowiska, jak również materiałów uciążliwych i toksycznych. Efektem ubocznym naszych działań, aczkolwiek bardzo ważnym, jest zmniejszenie powierzchni składowisk, które nie tylko psują krajobraz, ale także są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Nasi inżynierowie doskonale wiedzą jak, dzięki chemicznej i fizycznej immobilizacji, przekształcić takie odpady w materiały bezpieczne i użyteczne, spełniające wszystkie normy środowiskowe. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do przetwarzania odpadów ale, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, staramy się projektować materiały, które z czasem nie staną się bezużytecznym gruzem lecz, dzięki inżynierii chemicznej, będą potrafiły oczyszczać powietrze ze smogu, NOX, SOX, CO2 i innych gazów emisyjnych.