Niskotemperaturowa synteza zeolitów z odpadów przemysłu chemicznego

Badania obejmowały niskotempraturową syntezę uwodnionych glinokrzemianów wapnia, głównie w kierunku uzyskania zeolitów. Celem badań było uzyskanie wysokoporowatego materiału o gęstości znacznie niższej niż woda, dzięki czemu materiał taki można zastosować jako sorbent do eliminowania wycieków ropy naftowej, które zdarzają się przy szybach wiertniczych lub podczas awarii tankowców.