Zagospodarowanie odpadów z kopalni złota.

Badania dotyczyły odpadów powstających w trakcie przemysłowego wydobywania złota. Złoża złotonośne bardzo często zawierają inne metale ciężkie, bardzo często w postaci siarczków. Badania ukierunkowane były na uzyskanie hydratów, któtre trwale wiążą siarczki oraz metale ciężkie. W trakcie badań uzyskano trwałe materiały wiążące bez użycia klinkieru portlandzkiego wykorzystując alkaliczną aktywację.