Opracowanie sposobu zagospodarowania fosfogipsów jako regulatora czasu wiązania cementów portlandzkich

W ramach umowy przebadano odpadowe fosfogipsy zalegające na hałdzie i opracowano technologię umożliwiającą stosowanie takiego surowca jako regulator czasu wiązania cementów zawierających klinkier portlandzki. Wyniki badań próbek zawierających opracowany regulator czasu wiązania oraz próbek odniesienia, zawierających powszechnie używany gips, były niemal identyczne.