Zestalanie pozostałości ze spalarni odpadów.

W ramach badań przebadano pozostałości ze spalania w 16 różnych spalarniach śmieci, celem uzyskania materiałów bezpiecznych do składowania i wykorzystania jako materiały budowlane specjalnego zastosowania. syntezy prowadzono w warunkach alkalicznej aktywacji, bez użycia klinkieru portlandzkiego.