Spoiwa z popiołów fluidalnych i stłuczki szklanej.

Na świecie panuje obecnie trend zmiany technologii spalania paliw z kotłów konwencjonalnych na fluidalne a powstające w nich popioły są silnie porowate, co znacząco utrudnia możliwość ich wykorzystania jako dodatek do betonu. Przeprowadzone badania wykazały, że dzięki wykorzystaniu popiołów lotnych i stłuczki szklanej możliwe jest wykonanie spoiw o dużej trwałości i wytrzymałości na ściskanie, do specjalnych zastosowań.