Zagospodarowanie popiołów i żużli ze spalarni odpadów.

W Polsce funkcjonuje kilkanaście dużych spalarni odpadów komunalnych i kilkadziesiąt mniejszych spalarni odpadów specjalnych (medycznych, zwierzęcych i innych). Te spalarnie generują również odpady (pozostałości ze spalania). Do spalarni trafia wiele materiałów niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska, w związku z czym w pozostałościach ze spalania następuje zatężenie metali ciężkich i innych toksyn, które nie tylko uniemożliwia ich bezpieczne wykorzystanie ale również bezpieczne składowanie. Przeprowadzenie badań zaowocowało opracowaniem technologii umożliwiającej wytwarzanie materiałów, które mogą być bezpiecznie składowane i wykorzystane w różnych gałęziach budownictwa.