Do wygrania stypendium naukowe w kwocie 1000 zł brutto/m-c, wypłacane autorowi zwycięskiej pracy przez okres dwóch semestrów.

Warunki konkursu:

 • Dotyczy prac inżynierskich z kierunków: ceramika, inżynieria materiałowa, chemia budowlana
 • Do konkursu można zgłosić prace złożone i zaakceptowane przez promotora do 12 m-cy wstecz od daty zgłoszenia. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną.
 • Data zgłoszenia prac: 30.04.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 22.05.2023 r.
 • Kryteria wyboru pracy dyplomowej to: poprawność merytoryczna, przydatność i aplikowalność w przemyśle, logiczność i kreatywność, prowadzenie własnych badań.
 • Prace będą oceniane przez wewnętrzną komisję w Cersanit.
 • Warunkiem wypłaty stypendium jest posiadanie przez autora zwycięskiej pracy, statusu studenta na studiach II stopnia na WIMiC

Formularz zgłoszeniowy:

CERSANIT – HEADQUARTERS – oferty pracy – Kielce/Warszawa/Polska (cersanit-career.com)

Możliwość zdobycia stażu w 2 lokalizacjach (do wyboru): Dziale Projektów Strategicznych.

Kto może zostać stażystą? Wymagania:

 • Absolwent lub student ostatniego semestru studiów inżynierskich na kierunkach: ceramika, inżynieria materiałowa, chemia budowlana lub student na studiach magisterskich na kierunkach jw.
 • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego
 • Konieczność rozwiązania case study
 • Wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z opiekunem stażu ze strony Cersanit

Co oferujemy? Warunki:

 • Umowa o staż lub umowa zlecenie
 • Dostępność około 30 h/m-c w roku akademickim oraz dostępność około 40 h/tydzień przez okres wakacji (2 wybrane miesiące). Długość stażu od 12 do 24 miesięcy
 • Wynagrodzenie: 1500 zł miesięcznie w trakcie roku akademickiego oraz 3600 zł w okresie wakacji
 • Pracodawca pokryje koszty noclegów i podróży do miejsca odbywania stażu
 • Celem stażu jest zdobycie przez stażystę doświadczenia w pracy, w tym realizacji innowacyjnych projektów pod okiem mentora/opiekuna z Cersanit
 • Uzyskanie referencji i informacji zwrotnej

Formularz zgłoszeniowy:

CERSANIT – HEADQUARTERS – oferty pracy – Kielce/Warszawa/Polska (cersanit-career.com)

Kogo poszukujemy? Wymagania:

 • Absolwent studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunkach: ceramika (preferowane) inżynieria materiałowa, chemia budowlana
 • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego
 • Chęć relokacji do lokalizacji Krasnystaw
 • Wzięcia udziału w 2 etapowej rekrutacji: I online oraz II rozmowie z kierownikiem/liderem projektu
 • Otwartość na zderzenie teorii z praktyką, odwaga w kreowaniu nowych rozwiązań, gotowość do działania „pod prąd”

Co oferujemy? Warunki:

 • Stanowisko: Inżynier produkcji/Inżynier techniczny
 • Umowa o pracę: 1-sza umowa na 6 miesięcy, kolejna 1 rok (przy pozytywnej ocenie przełożonego)
 • Stabilne warunki finansowe: zasadnicze + premia zależna od zaangażowania + dod. mieszkaniowy
 • Akomodacja w procesie rekrutacji
 • Dostępność w pełnym wymiarze godzin
 • Twoje stanowisko zależy od zaangażowania, czyli „od absolwenta do lidera”
 • Zdobycie doświadczenia pod okiem mentora, udział w innowacyjnych projektach, pozyskanie informacji zwrotnej, otrzymanie referencji

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.cersanit-career.com/job-offers/4/cersanit-krasnystaw/2430/new-job-position

 • W wybrany dzień, na Wydział przyjadą pracownicy Cersanit (zarówno z centrali oraz Krasnegostawu)
 • Studenci zyskają możliwość poznania lidera branży, zdobędą informacje o stażu, konkursie na najlepszą pracę inżynierską. Będą mogli skonfrontować swoje wyobrażenia na temat pracy, firmy w czasie swobodnych rozmów z naszymi pracownikami oraz poznać wybrane produkty Cersanit
 • Uczestnicy wydarzenia będą mogli skonsultować swoje CV indywidualnie, wziąć udział w szkoleniu w celu przygotowania się na rozmowę kwalifikacyjną lub przeprowadzić próbną rozmowę
  z pracownikami z działu HR
 • Dedykowany wykład, prowadzony przez R&D Managera, pt. Kompozytowe płytki ceramiczne
  (ok. 45 minut + czas na dyskusję/pytania)
 • Unikalna możliwość poznania procesu produkcji wybranego produktu
 • Termin: 17.04.2023 r.
 • Zwiedzanie fabryki – możliwość poznania procesu produkcji wyrobów w jednej z wybranych lokalizacji (Opoczno, Iłża, Krasnystaw lub Wałbrzych)
 • Wyjazd będzie organizowany dla chętnych studentów we współpracy z WIMiC i/lub wydziałowym kołem naukowym
 • Wizytacja zakładu jest przewidziana przede wszystkim dla studentów z kierunków: ceramika,
  inżynieria materiałowa, chemia budowlana
 • Liczebność grupy od 10 do 40 osób. Wyjazd jest wstępnie planowany na IV kwartał 2023
 • Cersanit pokryje koszt przejazdu i wyżywienia

Pytania prosimy kierować do:

Paulina MIERZWA
GROUP HR DIRECTOR

+48 41 315 8219
Paulina.Mierzwa@cersanit.com

lub

Małgorzata LITWIŃSKA
HR MANAGER

+48 606 292 801
Malgorzata.Litwinska@cersanit.com