Grupa Górażdże to nie tylko najnowocześniejsza w Europie cementownia zlokalizowana w Choruli nieopodal Opola, przemiałownia Ekocem w Dąbrowie Górniczej oraz kopalnie w Górażdżach i Folwarku, ale także 58 wytwórni betonu towarowego, 17 kopalni kruszyw i 10 stacji przesypowych w całej Polsce. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Heidelberg Materials.

Działalność Grupy Górażdże obejmuje trzy linie biznesowe: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa, ale naszą dumą jest również Centrum Technologiczne Betotech, gdzie nasi fachowcy w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, świadczą usługi doradztwa i badań laboratoryjnych w szeroko pojętym zakresie materiałów budowlanych. 

Grupa Górażdże to także od wielu lat partner Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stwarzamy studentom i absolwentom uczelni świetne warunki do rozwoju swojej kariery i zdobywania doświadczenia w jednej z największych na świecie firm produkujących materiały budowlane, oferując praktyki, staże a także atrakcyjne możliwości zatrudnienia. Dla najlepszych studentów mamy dodatkowe, atrakcyjne benefity. Sprawdźcie naszą ofertę!