LISTA KOLEGIUM WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI – AGH

1. dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH – Dziekan
2. dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH – Prodziekan
3. prof. dr hab. inż. Jan Deja – Prodziekan
4. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła – Prodziekan
5. dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH – Prodziekan
6. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
7. prof. dr hab. inż. Marta Radecka
8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich,
9. dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH
10. prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik
11. dr hab. Agnieszka Królicka, prof. AGH
12. dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH
13. dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH
14. dr hab. inż. Beata Paczosa – Bator, prof. AGH
15. dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH
16. prof. dr hab. inż. Manuela Reben,
17. dr hab. inż. Ewa Stodolak – Zych, prof. AGH
18. dr hab. Piotr Suder, prof. AGH
19. dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
20. dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOLEGIUM WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI – AGH

Nauczyciele akademiccy niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi:

21. dr inż. Łukasz Gołek
22. dr inż. Ewa Niewiara
23. dr inż. Juliusz Leszczyński
24. dr Joanna Mastalska-Popławska

Pozostali pracownicy:

25. mgr inż. Bartosz Ostrowski – Dyrektor Administracyjny
26. dr inż. Monika Migdalska

Studenci i doktoranci:

27. mgr inż. Sebastian Komarek
28. inż. Gałkowska Maryla
29. inż. Erazmus Gabriela
30. inż. Lepianka Kacper