Zarys postępowania dla doktorantów, którzy są na studiach doktoranckich, a nie mają wszczętego przewodu doktorskiego