Zapraszamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Konkurs Student-Wynalazca organizowany jest od 2010 r. Jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Pięciu laureatów nagród głównych będzie prezentowało swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 25 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ksw.tu.kielce.pl.

http://www.ctt.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/xiii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/
https://tu.kielce.pl/start/wspolpraca/ksw/