Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Barbary Łagowskiej

na temat:

„Strukturalna rola boru w szkłach krzemianowo
– fosforanowych w aspekcie ich aktywności chemicznej”

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH