Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Bartosza Bartoszewicza

na temat:

„Konstrukcja i badanie działania elektrod odniesienia ze stałym kontaktem, otrzymanych z zastosowaniem druku 3D”

PROMOTOR: prof. dr hab. Jan Migdalski