Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr inż. Siny Darbana

na temat:

„Wpływ korozji żużla z kadzi stalowniczej na
właściwości termomechaniczne materiałów
ogniotrwałych korundowo-spinelowych”

     PROMOTOR:  prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
     DRUGI PROMOTOR : prof. dr hab. Eric Blond