Święto Absolwentów AGH 2023/2024

75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Święto Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z udziałem władz wydziałów oraz uczelni, połączone z wręczeniem pamiątkowych listów gratulacyjnych, pozwalające celebrować ukończenie studiów. Wydarzenie to będzie znakomitą okazją do uhonorowania Absolwentów oraz ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych.

Data: 9.12.2023
Godz.: 10.00
Miejsce: AGH, Aula A-0
Formularz zgłoszeniowy na Święto Absolwentów '2023

Informacje organizacyjne 

Do udziału w uroczystości w zapraszamy Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którzy obronili prace magisterskie w roku 2023. 
Podczas uroczystości wręczane będą okolicznościowe listy gratulacyjne, a każdy uczestnik wydarzenia wystąpi w todze i birecie – odświętnym stroju Absolwenta.

Po części oficjalnej w Auli AGH przewidziane są wspólne zdjęcia na schodach w Budynku A-0 oraz czas na indywidualne sesje zdjęciowe.

Dla Absolwentów AGH przygotowaliśmy specjalne platformy, które umożliwią utrzymanie kontaktu na przestrzeni lat. Są nimi e-księga  oraz Klub Absolwenta AGH. Te platformy bazują na prywatnych adresach e-mail, gdyż po obronie dyplomu adresy z domeną AGH wygasają. Dla nas kontakt z Absolwentami jest niezwykle ważny, ponieważ to właśnie dzięki niemu możemy Was zapraszać na wydarzenia i uroczystości współorganizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Zaproszenie od Prodziekana Wydziału ds. Studenckich

Szanowni Państwo,

W imieniu Dziekana Wydziału, dr. hab. inż. Jerzego Jedlińskiego, prof. AGH, oraz we własnym imieniu, serdecznie
zapraszamy Państwa na Święto Absolwentów, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2023 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Auli Głównej AGH, znajdującej się w budynku A0.

Na tej wyjątkowej uroczystości będziemy mieli zaszczyt świętować w tradycyjnych togach z biretami. Birety
zostaną wręczone Państwu jako pamiątka, wraz z listem gratulacyjnym, który ma upamiętnić Państwa trudy i osiągnięcia w czasie studiów. Chcemy, aby te niezapomniane chwile pozostały w Państwa pamięci na zawsze. Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do wspólnego zdjęcia na schodach holu budynku A0.

Dla naszych Absolwentów przygotowaliśmy specjalne platformy, które umożliwią utrzymanie kontaktu na
przestrzeni lat. Są nimi e-księga oraz Klub Absolwenta AGH. Te platformy bazują na prywatnych adresach e-mail, ponieważ po obronie dyplomu, adresy z domeną AGH wygasają. Dla nas kontakt z Absolwentami jest niezwykle ważny, ponieważ to właśnie dzięki niemu możemy Was zapraszać na takie uroczystości.

Mamy nadzieję, że będziecie mogli uczestniczyć w naszym Święcie Absolwentów i razem z nami podzielić się tą wyjątkową chwilą. Prosimy wpisywanie się do e-księgi.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na spotkanie z Państwem!
Z wyrazami szacunku
dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH
Prodziekan Wydziału ds. Studenckich

75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH