Tutoring zalicza się do najefektywniejszych form przekazywania wiedzy.

Jest to spersonalizowana metoda nauki oparta na indywidualnej relacji osoby prowadzącej i osoby studiującej, gdzie treść nauczania dostosowana jest do możliwości, potrzeb i talentów studenta.

 

Tutoring rozwojowy skupia się głównie na ukazywaniu potencjału i talentów studenta, natomiast tutoring naukowy ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranej dyscyplinie naukowej.

Tutoring naukowy można podzielić na:

 • klasyczny – skoncentrowany na wybranym zagadnieniu naukowym;
 • przedmiotowy – w którym prowadzący przedmiot spotyka się dodatkowo z jednym lub kilkoma studentami i pogłębia tematykę zajęć;
 • projektowy – w którym student uczestniczy w projekcie realizowanym przez tutora;
 • dyplomowy – w którym student w semestrze poprzedzającym realizację pracy dyplomowej wprowadzany jest przez przyszłego promotora w tematykę projektu.

 

Tutorzy WIMiC:

 • Benko Aleksandra

Specjalność: Inżynieria biomateriałów. Realizuje prace z zakresu biomedycznych zastosowań nanoform węgla. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi.

 • Domalik-Pyzik Patrycja

Specjalność: Inżynieria biomedyczna. Zajmuje się biodegradowalnymi podłożami polimerowymi, głównie na bazie chitozanu, dla potrzeb sterowanej regeneracji tkanek.

 • Grelowska Iwona

Specjalność: Inżynieria chemiczna. W pracy badawczej skupia się na szkłach tellurowych do zastosowań w optoelektronice oraz recyklingiem stłuczki szklanej. 

 • Kłosek-Wawrzyn Ewelina

Specjalność: Inżynieria chemiczna. Realizuje prace badawcze z zakresu projektowania ceramicznych materiałów budowlanych oraz procesów wysokotemperaturowych.

 • Kusior Anna

Specjalność: Nauki chemiczne. Zajmuje się projektowaniem nanomateriałów oraz modyfikacją powierzchni materiałów półprzewodnikowych do zastosowań fotoelektrochemicznych.

 • Nowicka-Dunal Katarzyna

Specjalność: Inżynieria materiałowa. W pracy badawczej skupia się na otrzymywaniu oraz charakterystyce polimerów oraz kompozytów w osnowie polimerowej. 

 • Rajska Maria

Specjalność: Inżynieria materiałowa. Realizuje prace z zakresu otrzymywania materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych oraz kompozytów na bazie drewna.

 • Stygar Mirosław

Specjalność: Inżynieria materiałowa. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi chemii ciała stałego, m.in. tlenkowymi materiałami wysokoentropowymi w technologiach konwersji energii.

 • Trenczek-Zając Anita

Specjalność: Inżynieria materiałowa. Zajmuje się projektowaniem materiałów półprzewodnikowych do procesów fotokatalitycznego oczyszczania wody i produkcji wodoru.

 • Zarzecka-Napierała Magdalena

Specjalność: Inżynieria materiałowa. W pracy badawczej skupia się m.in. na badaniu powłok amorficznych o wysokiej odporności na ścieranie. 

 

Kształcenie metodą tutoringu początkowo przeznaczone było dla beneficjentów programu Prymusi AGH. Wysoka średnia z ocen pozwalała na uczestnictwo w zajęciach tutoringowych również studentom drugiego i starszych lat studiów I stopnia.

Od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 tutoring zostanie zaoferowany studentom studiów II stopnia. Będzie to wyłącznie tutoring naukowy.

 

Więcej o metodzie tutoringu : https://www.cel.agh.edu.pl/tutoring-w-agh/

Tutorzy: https://www.cel.agh.edu.pl/poznaj-tutorow-agh/