75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Forum Wydział-Przemysł

dla Pracowników WIMiC AGH i przedstawicieli Przemysłu

Temat: Kształcenie na potrzeby Przemysłu 4.0
Data: 6.10.2023
Godz.: 15.30
Miejsce: AGH, Aula 0.10 w B-8
Formularz zgłoszeniowy
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 26 września 2023 r.

Forum jest spotkaniem prezesów i dyrektorów firm współpracujących z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Na obradach, które tradycyjnie odbywają się po inauguracji nowego roku akademickiego, dyskutowane są kwestie wspólnego działania w zakresie dydaktyki, nauki oraz rozwiązań potrzeb techniczno-technologicznych partnerów. 

Współpraca uczelni z przemysłem i biznesem jest kluczowym elementem promowania innowacyjności, rozwoju gospodarczego. Działania podejmowane w ramach takiej współpracy przynoszą korzyści zarówno dla nauki, jak i dla sektora biznesowego, tworząc silny most między światem akademickim a potrzebami gospodarki.

Program Forum Wydział-Przemysł

  •  
  • Otwarcie
  • Wystąpienie wprowadzające nt. kształcenia na potrzeby Przemysłu 4.0– Prodziekan WIMiC ds. współpracy,  dr hab. inż. Jan Deja
  • Nowoczesne kształcenie inżynierów – dyrektor Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki, Agnieszka Chrząszcz
  • Umiejętności miękkie na studiach technicznych – dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk
  • Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych panelistów
  • Dyskusja
  • Zakończenie

  Plan Inauguracji Jubileuszowego Roku Akademickiego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 2023/2024

   

  prof. dr hab. inż. Jan Deja | Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH ds. Współpracy
  prof. dr hab. inż. Jan Deja | Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH ds. Współpracy

  Długoletnia współpraca naszych Partnerów z Wydziałem ma wpływ na rozwój i edukację kolejnych pokoleń naukowców i inżynierów. Wspólnie osiągnięte cele są dowodem na to, że synergia między światem nauki a praktyką biznesową przynosi wyjątkowe rezultaty, które kształtują przyszłość branży.


  prof. dr hab. inż. Jan Deja | Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH ds. Współpracy

   

   

   

   

  Koncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  

  Sponsorzy Brylantowego Jubileuszu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  

  75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH