Zapraszamy do zapoznania się z pismem w sprawie stypendiów ArcelorMittal Poland S.A.