Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wilk

na temat:

„Synteza i właściwości perowskitów w układzie (Ba,Ca)(Ti1-xZrx)O3″

Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich