Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Alana Wilmańskiego

na temat:

„Kompozyty z osnową z tlenoazotku glinu i wtrąceniami azotkowymi otrzymywane z proszków syntezowanych metodą SHS”

Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich