Z przyjemnością informujemy, że cztery osoby startujące w konkursie SMN18, reprezentujące WIMiC otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (edycja 18)
➡ dr inż. Ewa Kapeluszna (KTMB)
➡ dr inż. Katarzyna Reczyńska-Kolman (KBiK)
➡ dr Taras Parashchuk (KCN)
➡ mgr Oleksandr Cherniushok (KCN)
W dniu 29 czerwca 2023 r. – spośród 1828 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych.
Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!