Szanowni Państwo

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2022/2023.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL AGH wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu.

Zadaniem Państwa jest:

– ZAPISANIE się na kurs w terminie od 01 marca (wtorek) 2023 roku – godzina 09:00 (CET)   do 24 marca (czwartek) 2023 roku do godziny 23:59 (CET)

– ZREALIZOWANIE pięciu tematów (wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu najpóźniej do dnia 31 marca (czwartek) 2023 roku do godziny 23:59 (CET).

Założenie KONTA STUDENTA na platformie UpeL AGH do kursu dostępne jest pod adresem internetowym:   https://archive.cel.agh.edu.pl/haslo/home/generate

Kurs dostępny jest pod adresem internetowym:   https://moodle.agh.edu.pl/szkolenia/course/view.php?id=118

3. Hasło do kursu: student2022

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich sześciu tematów wraz z zaliczeniem pytań testowych w w/w terminie.

Szczegóły wraz z instrukcją do kursu znajduje się w linku:   http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH