Category Archives: Issue 4 (26)

ISSUE 4 – 2021 (26)

Pages: 264 – 278 Tytuł: Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowy Title: Effect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag Jakub Szydłowski, Wojciech Szudek, Łukasz Gołek* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.4.1 Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań

Read More