Category Archives: Issue 6 (25)

Issue 6 – 2020 (25)

Pages: 432 – 443 Wpływ spoiw drogowych oraz cementu z dodatkiem mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych The effect of hydraulic road binders and cement with diamidoamine lactate additive on the compressive strength and freeze-thaw resistance of cohesive soils Szymon Węgliński doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.1 Pages: 444 – 456 Ryzyko związane z oceną

Read More