Category Archives: Issue 3 (25)

Issue 3 – 2020 (25)

Pages: 165 – 174 Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne cienkowarstwowych zapraw cementowych Effect of redispersible polymer powders on selected mechanical properties of thin-bed cementitious mortars Marcin Kulesza, Dawid Dębski, Jadwiga Fangrat, Jacek Michalak* doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.1 Pages: 178 – 187 Właściwości samozagęszczającego się betonu z popiołem z odpadów z przetworzonych oliwek Properties of self-compacting

Read More