Author Archives: CWB

ISSUE 4 – 2022 (27)

Pages: 246 – 254 Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania pomiaru czasu otwartego do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych Title: Assessment of the possibility of using the measurement of open time to assess and verify the constancy of performance of cementitious ceramic tile adhesives Cristina Stancu, Dawid Dębski, Jacek Michalak

Read More

ISSUE 3 – 2022 (27)

Pages: 154 – 165 Tytuł: Sytuacja i kierunki rozwoju autoklawizowanego betonu komórkowego w Europie Title: Current situation and further development of AAC in Europe Robert Turski, Wojciech Rogala e-mail: robert.turski@xella.com doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.1 Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono aktualną sytuację branży produkującej autoklawizowany beton komórkowy oraz kierunki rozwoju. Przedstawiono mapę drogową dla branży do osiągnięcia zeroemisyjnej

Read More

ISSUE 2 – 2022 (27)

Pages: 72 – 101 Tytuł: Wpływ popiołu lotnego i popiołu z wytłoczyn z trzciny cukrowej na właściwości mechaniczne betonu lekkiego Title: Effect of fly ash and bagasse ash on the mechanical properties of light weight concrete M. Gunasekaran T. Palanisamy e-mail: gunasanjay07@gmail.com doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.2.1 Streszczenie Abstract Beton lekki jest ważną częścią technologii betonu. Zastosowanie dodatków

Read More

ISSUE 1 – 2022 (27)

Pages: 2 – 13 Tytuł: Właściwości betonu zawierającego przetworzone maseczki ochronne wykorzystywane podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Title: Performance of concrete containing recycled masks used for personal protection during SARS-CoV-2 coronavirus pandemic Marcin Koniorczyk, Dalia Bednarska, Iman Abbasi Nattaj Omrani, Anna Masek, Stefan Cichosz e-mail: marcin.koniorczyk@p.lodz.pl doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.1.1 Streszczenie Abstract Wybuch pandemii COVID-19 spowodował tragiczne konsekwencje dla zdrowia

Read More

ISSUE 6 – 2021 (26)

Pages: 454 – 464 Tytuł: Możliwości wykorzystania łupin z orzechów laskowych jako lekkiego kruszywa do produkcji betonu Title: Opportunities for the use of hazelnut shell as a lightweight aggregate in the production of concrete Murat Özocak, Can Burak Sisman e-mail: murat.ozocak@outlook.com doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.6.1 Streszczenie Abstract W dzisiejszych czasach wzrost kosztów ogrzewania i energii spowodował zwiększenie

Read More

ISSUE 5 – 2021 (26)

Pages: 264 – 278 Tytuł: Badania rozmieszczenia cząstek dodatków mineralnych w cementach dwuskładnikowych Title: Particles spasing of supplementary cementitious materials in binary blended cements Guillermina Marchetti*, Antonela Di Salvo Barsi, Viviana Rahhal, Edgardo F. Irassar doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.5.1 Streszczenie Abstract Zbadano wpływ dodatku wapiennego [DW], dolomitowego [DD], metaillitu [MI] i prażonej gliny illitowej [GP] na gęstość

Read More

ISSUE 4 – 2021 (26)

Pages: 264 – 278 Tytuł: Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowy Title: Effect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag Jakub Szydłowski, Wojciech Szudek, Łukasz Gołek* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.4.1 Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań

Read More

ISSUE 3 – 2021 (26)

Pages: 169 – 184 Tytuł: Wykorzystanie odpadów i ubocznych produktów przemysłowych a możliwości zmniejszenia emisji CO2 w przemyśle cementowym – badania przemysłowe Title: The use of waste and industrial by-products and possibilities of reducing CO2 emission in the cement industry – industrial trials Tomasz Baran doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.3.1 Streszczenie Abstract Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości

Read More

ISSUE 2 – 2021 (26)

Pages: 86 Informacja o wycofaniu artykułu: Wpływ nanocząstek TiO2 na właściwości samozagęszczajęcego się betonu. Retraction Notice to: Effect of TiO2 nanoparticles on the properties of self compacting concrete. Ali Nazari, Shadi Riahi doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.2.1 Dotyczy: A. Nazari, S. Riahi, Cement Wapno Beton16(3) (2011) 167-181 Concerns: A. Nazari, S. Riahi, Cement Wapno Beton16 (3) (2011) 167-181

Read More

ISSUE 1 – 2021 (26)

Pages: 3 – 11 Porównawcze badania wytrzymałości na odrywanie od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego A comparative study of shear strength of monolithic geopolymer concrete interface B. Sumanth Kumar, D. Rama Seshu* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.1 Streszczenie Abstract Beton geopolimerowy jest kompozytem, który ma potencjalne możliwości aby zostać alternatywnym materiałem dla tradycyjnego betonu. W pracy przedstawiono doświadczenia

Read More

Issue 6 – 2020 (25)

Pages: 432 – 443 Wpływ spoiw drogowych oraz cementu z dodatkiem mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych The effect of hydraulic road binders and cement with diamidoamine lactate additive on the compressive strength and freeze-thaw resistance of cohesive soils Szymon Węgliński doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.1 Pages: 444 – 456 Ryzyko związane z oceną

Read More

Issue 5 – 2020 (25)

Pages: 348 – 357 Belit w cementach o małej emisji CO2 w procesie klinkieryzacji Belite in cements with low emission of CO2 during clinker formation Marek Gawlicki doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.1 Pages: 358 – 366 Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu nienapowietrzonego na przepuszczalność gazów The influence of cyclic water freezing on gas permeability of non-air-entrained concrete

Read More

Issue 4 – 2020 (25)

Pages: 261 – 274 Propozycja wdrożenia koncepcji „lean construction” opartej na znormalizowanych systemach zarządzania jakością w organizacjach branży budowlanej The proposition of implementing the lean construction concept based on normalized quality management systems in the organizations operating in the construction industry M. Bugdol, B. Goranczewski, G. Kądzielawski, G. Pakuła doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.4.1 Pages: 275 – 281

Read More

Issue 3 – 2020 (25)

Pages: 165 – 174 Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne cienkowarstwowych zapraw cementowych Effect of redispersible polymer powders on selected mechanical properties of thin-bed cementitious mortars Marcin Kulesza, Dawid Dębski, Jadwiga Fangrat, Jacek Michalak* doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.1 Pages: 178 – 187 Właściwości samozagęszczającego się betonu z popiołem z odpadów z przetworzonych oliwek Properties of self-compacting

Read More