Category Archives: Issue 2 (25)

Issue 2 – 2020 (25)

Pages: 078 – 094 Badania wytrzymałości, struktury porów i przemian fazowych materiału podsadzkowego zawierającego odpady po przeróbce rud żelaza, poddanego działaniu wysokiej temperatury Experimental study of strength, pore structure and phase evolution characteristics of iron tailings cemented paste backfill under high temperature Jianhui Tang, Ping Li, Xudong Chena, Yin Bai doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.1 Pages: 095 –

Read More