Category Archives: Issue 5 (26)

ISSUE 5 – 2021 (26)

Pages: 264 – 278 Tytuł: Badania rozmieszczenia cząstek dodatków mineralnych w cementach dwuskładnikowych Title: Particles spasing of supplementary cementitious materials in binary blended cements Guillermina Marchetti*, Antonela Di Salvo Barsi, Viviana Rahhal, Edgardo F. Irassar doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.5.1 Streszczenie Abstract Zbadano wpływ dodatku wapiennego [DW], dolomitowego [DD], metaillitu [MI] i prażonej gliny illitowej [GP] na gęstość

Read More