Category Archives: Issue 6 (24)

Issue 6 – 2019 (24)

Pages: 421 – 431 ZASTOSOWANIE KRUSZYW ODZYSKANYCH ZE ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BETONOWYCH NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH A STUDY ON THE USE OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT AGGREGATES IN PAVEMENT QUALITY CONCRETE Y. PALURI, M. HEERALAL, P. R. KUMAR doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.1 Pages: 432 – 447 BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING

Read More