Komunikat Dziekana WIMiC nr 10/2022
z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie funkcjonowania Uczelni w dniu 31 października 2022 roku (poniedziałek)
oraz 2 listopada 2022 roku (środa).

 

Szanowni Państwo,

P.T. Koleżanki i Koledzy, Nasi Studenci i Doktoranci,

 

  1. Przypominam, że poniedziałek, 31 października 2022 roku, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a we środę, 2 listopada 2022 roku obowiązuje plan zajęć dydaktycznych z poniedziałku;
  1. W odniesieniu do organizacji pracy w poniedziałek, 31. października 2022 r., został wydany Komunikat Kanclerza nr 90/2022 (KC.021-90/22 Kraków, z dnia 27.10.2022 r.), którego ustalenia obowiązują na Uczelni i Wydziale.
  1. W nawiązaniu do przywołanego w pkt. 2 Komunikatu Kanclerza:
  • zalecam Dyrektorowi Administracyjnemu WIMiC i Kierownikom Katedr określenie ram funkcjonalnych spełniających zapis w Komunikacie, iż „jednostki zobowiązane są do zorganizowania w tym dniu dyżurów zapewniających załatwienie stacjonarne spraw pilnych”;
  • co do zasady – nie wnoszę sprzeciwu wobec wniosków o:

– udzielanie pracownikom w dniu 31.10.2022 r. urlopów wypoczynkowych;

– wykonywanie w tym dniu pracy zdalnej, dla tych z Państwa, którym  zakres obowiązków na to pozwala;

– odpracowanie nieobecności w dniu 31.10.2022 przez wydłużenie czasu pracy w innych dniach w) szczególności osobom, których zakres obowiązków nie pozwala na ich wykonywanie zdalne,

(punkty 1) i 2) – pod warunkiem nienaruszenia zapisów zawartych w pkt. 3. 1) i w pkt. 3. 3) oraz uzyskaniu akceptacji przełożonego).

  • przypominam, że z ustaleń zawartych w pkt. 3. 2) wyłączeni są pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu lub wyznaczeni do nadzoru nad eksploatacją infrastruktury, w tym aparatury naukowo badawczej.
  1. Wszystkim wyjeżdżającym życzę bezpiecznego powrotu.

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan