• Post category:Informacje

17 marca 2023 roku odbędzie się I edycja Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej pod hasłem “Przyszłość to materiały”. W wydarzeniu weźmie udział 15 jednostek naukowych z całej Polski – zarówno uczelni jak i instytutów badawczych w tym AGH. Naszą Uczelnie będzie reprezentowało 5 wydziałów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydział Metali Nieżelaznych oraz Wydział Odlewnictwa. W tym dniu zostaną przeprowadzone popularnonaukowe wykłady oraz udostępnione laboratoria. Część dopołudniowa przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich i 8 klas szkół podstawowych. W części popołudniowej zapraszamy do aktywnego udziału dzieci pracowników AGH i ich przyjaciół otwierając łącznie 29 naszych laboratoriów. Zwiedzanie laboratoriów odbędzie się na dwa sposoby tj.:

„Spacer inżyniera” – czyli pokazy w laboratoriach wydziałowych AGH, uczestnicy po odbiorze Osobistej Karty Inżyniera będą zbierali specjalne pieczątki. Za udział w każdym pokazie laboratoryjnym uczestnik otrzymuje pieczątkę. Za uzbieranie min. 4 pieczątek przewidziana jest nagroda.

„Tajemnice inżyniera Fox’a” – gra terenowa* Gra terenowa realizowana w formie zespołowej. Uczestnicy zwiedzając laboratoria będą odkrywać tajemnicę inżyniera Fox’a – będą wykonywać punktowane zadania o różnym stopniu trudności. Do finału wejdzie 5 drużyn z największą liczbą punktów. *Zgłaszanie grup przez formularz – https://bit.ly/odim_2023

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej planowane jest ustanowienie Rekordu Polski w kategorii „Największa lekcja inżynierii materiałowej w Polsce (w różnych lokalizacjach)”. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w programie wydarzenia.  Zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu z nauką.

Organizatorzy: 

 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN 
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 • Politechnika Częstochowska 
 • Politechnika Gdańska 
 • Politechnika Krakowska 
 • Politechnika Łódzka 
 • Politechnika Poznańska 
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Śląski
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Patron wydarzenia:

 • Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

>>>PROGRAM<<<

>>>MAPA<<<