• Post category:Informacje
W dniach 11-15 września 2023 roku na naszym Wydziale odbyły się wyjątkowe warsztaty architektoniczne, które były owocem współpracy Stowarzyszenia Producentów Cementu – Polski Cement, Katedra Projektowania Architektonicznego WA PK, oraz Katedra Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
W warsztatach wzięło udział 30 zdolnych studentów z 6 różnych politechnik: wrocławskiej, krakowskiej, śląskiej, poznańskiej, gdańskiej i lubelskiej. Celem było zaprojektowanie i wykonanie betonowych tronów w ciągu zaledwie 5 dni!
Partnerami technologicznymi wydarzenia były firmy PERI Polska Sp. z o.o. (producent i dostawca deskowań do betonu) oraz Grupa Górażdże (producent i dostawca mieszanki betonowej).
Studenci podzielili się na 6 grup, aby stworzyć swoje betonowe rzeźby-trony. Było to duże wyzwanie, które wymagało projektowania, modelowania, a także pracy ze specjalistami (cieśli i zbrojarzy), którzy pomogli wykonać szalunki i zbrojenia oraz zabetonowania przygotowanych form.
W trakcie warsztatów studenci mieli okazję posłuchać inspirujących wykładów i prezentacji. Warsztaty poszerzyły wiedzę studentów na temat betonu i jego roli w architekturze.
Wykonane trony będą prezentowane podczas XII konferencji Dni Betonu, która odbędzie się w Wiśle w dniach 9-11 października 2023 r. Następnie trafią na licytację, z której dochód zasili konto jednej z fundacji.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i gratulujemy sukcesu!