• Post category:Informacje

WIMIC AHG partnerem projektu Branżowe Centrum Umiejętności
Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

WIMIC AHG partnerem projektu Branżowe Centrum Umiejętności

Powiat Opoczyński, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Polska Unia Ceramiczna są partnerami projektu Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w zakresie przemysłu ceramicznego przy Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

BCU są nowością w systemie oświaty i polskim szkolnictwie zawodowym. W Polsce powstaje 120 takich miejsc. Centrum w Opocznie będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem przedmiotowego kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Z oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży ceramicznej. Umowa została podpisana 4 lipca 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie. Dofinansowanie do projektu to kwota 12 000 000 zł.

Branżowe Centrum Umiejętności będzie prowadziło cztery rodzaje działalności. W pierwszym obszarze to działalność edukacyjno-szkoleniowa. Będą branżowe szkolenia zawodowe, przygotowanie nowych kwalifikacji i przygotowania do końcowych egzaminów zawodowych. Drugi obszar to działalność wspierająca. Oczywiście, mamy na myśli współprace ze szkołami, placówkami, uczelniami, pracodawcami. Trzeci obszar to działalność innowacyjno-rozwojowa, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę, innowacje, nowe technologie, transformacje ekologiczną i cyfrową. W czwartym obszarze BCU będzie prowadziło działalność doradczo-promocyjną, będzie wspierać realizację doradztwa zawodowego dla uczniów, ale również będzie prowadzić aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów – mówiła Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Szkoły branżowe będą skierowane przede wszystkim do uczniów, nauczycieli, ale i osób, które chcą się przekwalifikować. Do końca roku ma powstać dwadzieścia Branżowych Centrów Umiejętności, a kolejnych 100 ma powstać do końca 2024 r.

Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich.

Główny cel przedsięwzięcia: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży ceramiczno – szklarskiej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny przemysłu ceramicznego do 31 grudnia 2024 r. i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 40 osób młodych, 140 osób dorosłych, 20 nauczycieli kształcenia zawodowego do 30 czerwca 2026 r.

Koszt przedsięwzięcia: 14 800 355,76 zł.

Finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszy UE: 12 000 000,00 zł.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku.

Załącznik:

Fot. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, Powiat Opoczyński


Umowa dotycząca projektu Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w zakresie przemysłu ceramicznego przy Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie została podpisana 4 lipca 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.
Umowa dotycząca projektu Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w zakresie przemysłu ceramicznego przy Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie została podpisana 4 lipca 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.