Issue 2 – 2020 (25)


Pages: 078 – 094

Badania wytrzymałości, struktury porów i przemian fazowych materiału podsadzkowego zawierającego odpady po przeróbce rud żelaza, poddanego działaniu wysokiej temperatury

Experimental study of strength, pore structure and phase evolution characteristics of iron tailings cemented paste backfill under high temperature

Jianhui Tang, Ping Li, Xudong Chena, Yin Bai

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.1


Pages: 095 – 103

Właściwości inżynierskich kompozytów cementowych zawierających granulowany żużel wielkopiecowy

Performance of ground granulated blast-furnace slag based engineered cementitious composites

N. Arivusudar, S. Suresh Babu

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.2.2


Pages: 104 – 114

Warunki powstawania thaumasytu i metody im zapobiegania

Routes of thaumasite formation and ways for its prevention

Hanaa Youssef Ghorab, Mohamed Kamal Mohamed, Sahar Kamal Mohamed

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.3


Pages: 115 – 126

Wzmocnienie betonu poprzez zastosowanie hybrydowych elementów SIFCON

Strengthening of concrete by using hybrid SIFCON sections

Dalya H. Hameed, Shakir A.Salih, Galib M. Habeeb

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.2.4


Pages: 127 – 136

Piece obrotowe w dzisiejszym przemyśle cementowym

Rotary kilns in current cement industry

Wiesław Kurdowski, Ernest Jelito

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.5


Pages: 137 – 153

Mechaniczne właściwości i mikrostruktura zapraw z wieloskładnikowego cementu, poddanego korozji siarczanowej

Mechanical properties and microstructure of cement multicomponent systems containing pozzolan materials under sulfate attack

Selahattin Güzelküçük, İlhami Demir, Özer Sevim, İlker Kalkan

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.6


Pages: 153 – 161

Wpływ dodatków mineralnych na gęstość upakowania mieszanek

Infl uence of mineral additives on the packing density of ternary mix

Akanksha Pathania, Abhilash Shukla, Rajneesh Vashisht

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.2.7