Issue 3 – 2020 (25)


Pages: 165 – 174

Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne cienkowarstwowych zapraw cementowych

Effect of redispersible polymer powders on selected mechanical properties of thin-bed cementitious mortars

Marcin Kulesza, Dawid Dębski, Jadwiga Fangrat, Jacek Michalak*

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.1


Pages: 178 – 187

Właściwości samozagęszczającego się betonu z popiołem z odpadów z przetworzonych oliwek

Properties of self-compacting concrete containing olive waste ash

Raheleh Cheraghalizadeh*, Tulin Akcaoglu

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.3.2


Pages: 188 – 197

Nowy sposób zwiększenia nośności na ścinanie belek żelbetowych siatką z drutu

A new way of using welded wire mesh [WWM] for enhancing the shear strength in reinforced concrete beams

D. Rama Seshu*, Ch. Manjula, T.D.G. Rao, C.B.K. Rao

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.3


Pages: 198 – 210

Stabilizacja pęczniejącej ziemi w celu wykonywania budowli z ziemi

Stabilization of the swelling soil for earth construction

Hanaa Youssef Ghorab*, Ahmed Hassan Eid Hassan, Hosam El Din Hassan Ahmed

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.3.4


Pages: 211 – 231

Rozwój wytrzymałości na ściskanie naparzanych zapraw cementowych z dużą ilością popiołów lotnych mielonych na mokro

Compressive strength development of steam cured cement paste with high volume wet-grinded coal fly ash

Hongbo Tan, Xianyue Gu , Xingyang He, Zhongtao Luo

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.5


Pages: 232 – 241

Wpływ dodatku grafenu na wytrzymałość zaczynu gipsowego

Study of compressive strength of gypsum with graphene addition

Luis M. Serna Jara*, Joaquín J. Pastor Pérez, José A. Flores Yepes

doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.6


Pages: 242 – 254

Wpływ alkalicznie aktywowanego spoiwa żużlowego na wzrost i rozwój roślin

Effect of the alkali-activated binder on plant growth

Łukasz Gołek*, Alicja Guła

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.3.7