Demo Day Innowacji 4.0

W dniu 9 marca odbyła się prezentacja wyników prac przedwdrożeniowych Inkubatora Innowacyjności 4.0 pięciu krakowskich uczelni wyższych, nosząca nazwę DEMO DAY Innowacji 4.0 Centra Transferu Technologii Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,…

0 Komentarzy